Vi erbjuder tjänster ...

…som stärker och förenklar företags verksamhet i vardagen och bidrar därmed till ökad lönsamhet och minskad sjukfrånvaro.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Alla arbetsplatser ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett vilken bransch man är verksam i. Men vad betyder det egentligen? Och hur svårt är det? 

Bevakning

Att hålla reda på nya lagar och regler som gäller just er bransch tar onödig tid från kärnverksamheten.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete betyder att den ansvarige på ett företag skall undersöka, genomföra och sen följa upp arbetsmiljön så…

Systematiskt Brandskydd

I SRVFS 2004:3 allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete står att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett…

Utbildningar

• HLR Utbildning vuxen med hjärtstartare
• Första Hjälpen för vuxna
• Brandkunskap
• Motivation Arbetsmiljö.

Mobilappen Säkert365.se

Appen Säkert 365.se är det digitala arbetsverktyg där du, alla dina anställda och vi på ett enkelt sätt kan hantera arbetsmiljön på ditt företag.

Den 7/5 är det öppen utbildning i Bas P & Bas U hos oss på Skaraborgsvägen 40 i Borås mellan 08-16

Anmälan sker till
Info@svenskaarbetsmiljogruppen.se

Pris

3195:- per person
...

View on Facebook

I ett samarbete med Wangeskog Hyrcenter Göteborg erbjuder vi nu kunder ett komplett utbildningspaket för bättre arbetsmiljö och säkrare arbetsplatser. Nedan ser ni depåerna Partille & Alingsås ...

View on Facebook